Vítejte na webových stránkách obecně prospěšné společnosti Kruh rodiny.

Proč právě kruh rodiny? Protože naším zájmem je pomáhat ohroženým dětem a protože věříme, že právě rodinné prostředí je pro dítě to nejvhodnější. Snažíme se proto organizovat vzdělávací aktivity zaměřené především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně slabým a ohroženým a také šířit osvětu o náhradní rodinné péči. Bližší informace o naší činnosti naleznete v rubrice Naše projekty.